ประสิทธิผลของยาปฏิชีวนะ

ประสิทธิผลของยาปฏิชีวนะสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยการรวมตัวกันซึ่งกันและกันยาที่ไม่ใช่ยาปฏิชีวนะหรือแม้กระทั่งกับสารปรุงแต่งอาหาร ขึ้นอยู่กับชนิดของเชื้อแบคทีเรียบางชุดหยุดยาปฏิชีวนะจากการทำงานให้เต็มศักยภาพในขณะที่คนอื่น ๆ เริ่มที่จะพ่ายแพ้ความต้านทานยาปฏิชีวนะรายงาน EMBL นักวิจัยและผู้ทำงานร่วมกันในธรรมชาติ

การคัดกรองครั้งแรกในรูปแบบดังกล่าวนักวิทยาศาสตร์ได้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับแบคทีเรียที่ทำให้เกิดโรคได้ถึงสามพันชุด งานวิจัยนี้นำโดย Nassos Typas กลุ่ม EMBL การใช้ยาปฏิชีวนะในทางที่ผิดมากเกินไปทำให้เกิดความต้านทานต่อยาปฏิชีวนะอย่างกว้างขวาง ชุดค่าผสมที่เฉพาะเจาะจงของยาเสพติดสามารถช่วยในการต่อสู้กับการติดเชื้อแบคทีเรียที่ทนต่อยาได้หลายชนิด แต่ส่วนใหญ่ยังไม่ได้สำรวจและไม่ค่อยใช้ในคลินิก ด้วยเหตุนี้ในเอกสารฉบับปัจจุบันทีมจึงได้ศึกษาผลของยาปฏิชีวนะที่มีการจับคู่กันอย่างเป็นระบบรวมทั้งยาอื่น ๆ และสารปรุงแต่งอาหารในแต่ละชนิด