นายกฯ แคนาดาจี้อิหร่านเปิดทางร่วมสอบเครื่องบินยูเครนตก

รัฐบาลแคนาดาเรียกร้องให้อิหร่านเปิดทางให้เจ้าหน้าที่และผู้เชี่ยวชาญแคนาดา เข้าไปมีส่วนร่วมกับการสอบสวนเหตุการณ์เครื่องบินสายการบินยูเครน อินเตอร์เนชั่นแนล เนื่องจากมีชาวแคนาดาเสียชีวิตจากเครื่องบินลำดังกล่าวกว่า 60 คน และครอบครัวของผู้ประสบภัยรวมถึงรัฐบาลต้องการทราบคำตอบที่แท้จริงของนี้ เรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อวานชาวแคนาดาเกิดคำถาม

และพวกเขาสมควรได้รับคำตอบข้อเท็จจริงเป็นที่ต้องการในตอนนี้มากกว่าเวลาไหนๆ ครอบครัวเหยื่อและชาวแคนาดาทุกคนต้องการคำตอบ ผมก็ต้องการคำตอบ แปลว่า (เราต้องการ) การเปิดเผย ความโปร่งใส ความรับผิดชอบ และความยุติธรรมนั้น รัฐบาลแคนาดาจะไม่หยุด จนกว่าจะได้มา ขณะเดียวกันรัฐบาลแคนาดาก็ติดต่อกับรัฐบาลอิหร่าน ยูเครน และประเทศต่างๆ ที่มีส่วนรวมครั้งนี้ เพื่อร่วมกันหาคำตอบของเรื่องนี้ นายกรัฐมนตรีแคนาดา กล่าวถึงกล่องดำของเครื่องบินลำดังกล่าวว่า รัฐบาลอิหร่านต้องการเก็บกล่องดำไว้ในอิหร่าน แต่อนุญาตให้เจ้าหน้าที่ต่างประเทศ คือ ยูเครน เป็นอย่างน้อย ให้เข้าถึงกล่องดำดังกล่าวได้