การเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติทางแสง

การเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติทางแสงของมันเพื่อตอบสนองต่อสนามไฟฟ้าท้องถิ่นใช้การปฏิสัมพันธ์ระดับนาโนของแสงและสสารในลักษณะที่คล้ายกับเสาอากาศวิทยุที่ให้การตรวจจับด้วยแสงที่เชื่อถือได้ของการเปลี่ยนแปลงสนามไฟฟ้าในท้องถิ่นที่มีความไวสูงอย่างน่าทึ่ง นาโนพลาสโมนิคอิเล็คทรอนิคส์มีความถี่ของการสั่นพ้องที่เปลี่ยนแปลงไปตามสนามไฟฟ้า

เมื่อเราส่องแสงบนมันเพื่อให้เราสามารถอ่านสัญญาณจากระยะไกลได้การทดลองในห้องปฏิบัติการหลายครั้งเพื่อกำหนดลักษณะและเพิ่มประสิทธิภาพคุณสมบัติของนาโนพลาสม่า จากนั้นพวกเขาทดสอบความสามารถในการตรวจสอบสัญญาณทางอิเล็กโทรโฟไซน์ในเซลล์กล้ามเนื้อหัวใจซึ่งเช่นเซลล์ประสาทสามารถสร้างแรงกระตุ้นไฟฟ้าได้ ผลแสดงให้เห็นถึงการตรวจจับกิจกรรมทางไฟฟ้าแบบเรียลไทม์แบบออปติคัลในคาร์ดิโอไมโอไซต์ซึ่งมีอัตราส่วนสัญญาณต่อเสียงรบกวนสูง