การอนุมัติให้ขยายวงเงินค้ำประกันเงินกู้

บริษัท ค้ำประกันเครดิตไทย (TCG) ได้รับการอนุมัติให้ขยายวงเงินค้ำประกันเงินกู้จำนวน 150 พันล้านบาทในปีนี้โดยคณะรัฐมนตรีได้มีการกำหนดเป้าหมายเพิ่มขึ้นจาก 110 พันล้านบาทประธาน กล่าว การประกาศการระดมทุนดังกล่าวเป็นไปตามความสำเร็จของเอเจนซี่ในการจัดหาเงินกู้ครึ่งปีแรกที่มีมูลค่า 56.15 พันล้านบาทเพิ่มขึ้นร้อยละ 90 จากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมาเมื่ออยู่ในวงเงิน 29,59 พันล้านบาท

นายสุรชัยกล่าวว่าการค้ําประกันดังกล่าวครอบคลุมเงินให้กู้ยืมแก่ SMEs และผู้ประกอบการรวมทั้งสิ้น 57,177 ราย เขากล่าวว่าคณะรัฐมนตรีอนุมัติการต่ออายุมาตรการบรรเทาทุกข์มูลค่ารวม 16,500 ล้านบาทสำหรับการต่อสู้กับ SMEs ความคืบหน้าของมาตรการที่จะใช้แม้ว่าจะมีโครงการค้ำประกันเครดิตสองโครงการที่ดำเนินการโดย TCG แต่ก็มีการประกาศในที่ประชุม Mobile ของคณะรัฐมนตรีในจังหวัดอุบลราชธานีเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว